ข่าวสารจากเว็บไซต์

⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี
⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี

17 พ.ย. 2565 0 65

⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

08 มิ.ย. 2565 0 106

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)
ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)

11 ม.ค. 2565 0 953

ประกาศนโยบาย No gift Policy คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามทุกคน ไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่.

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

13 ส.ค. 2564 0 203

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

การปรับโครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
การปรับโครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

25 มิ.ย. 2564 0 355

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เรื่องกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

^