ข่าวสารจากเว็บไซต์

เกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
เกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

25 มี.ค. 2567 0 25

รางวัลแห่งความภูมิใจ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ดง​พระราม​รับมอบเกียรติบัตรรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ในระดับน่าอยู่ยั่งยืน

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

15 ก.พ. 2567 0 1,606

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม (วัดลำดวน)

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566

15 พ.ย. 2566 0 1,768

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 https://drive.google.com/file/d/1cR3p8MDRWuDiABfwl-kYA-fkb6DYqUv9/view?usp=sharing

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

05 ต.ค. 2566 0 1,709

การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฎิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

01 มิ.ย. 2566 0 1,819

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี
⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี

17 พ.ย. 2565 0 2,064

⛔ ข่าวประชาสัมพันธ์​ ⛔ โครงการ​วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุง​ครั้งที่3) จัดประชุม​ย่อยครั้งที่2 ระหว่าง​วันที่​ 22-23 พฤศจิกายน​ 2565 ณ หอประชุม​จังหวัด​ปราจีนบุรี

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

08 มิ.ย. 2565 0 416

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)
ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)

11 ม.ค. 2565 0 2,117

ประกาศนโยบาย No gift Policy คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามทุกคน ไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่.

^