ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

08 มิ.ย. 2565 0 54

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)
ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)

11 ม.ค. 2565 0 636

ประกาศนโยบาย No gift Policy คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามทุกคน ไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่.

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

13 ส.ค. 2564 0 177

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

การปรับโครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
การปรับโครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

25 มิ.ย. 2564 0 297

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เรื่องกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

^