ติดต่อ อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

91 ม.7 ถ.ปราจีนตคาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์/โทรสาร : 037-629-661

                                                             เว๊ปไซต์ : www.dongpraram.go.th
                                    Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
                                        E-mail : [email protected]


เพิ่มเพื่อน^