ข้อมูลตำบล

ประวัติความเป็นมา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ตำบลดงพระรามเดิมเป็นดงไม้ทึบเมื่อมีต่อมามีค่ายทหารมาตั้งและได้แผ้วถางดง ได้พบรูปปั้นพระลักษ์และรามซึ่งไม่รับทราบว่าผู้ใดปั้นไว้จึงได้ตั้งชื่อค่ายทหารแห่งนี้ว่าค่ายดงพระราม และเมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อว่าตำบลดงพระราม ส่วนค่ายทหารต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ค่ายจักรพงษ์ จึงถึงปัจจุบัน ตำบลดงพระรามประกอบไปด้วย บ้านบัวลาย บ้านตลาดต้นกระบก บ้านตลาดหลวง บ้านคงตาแทน บ้านสุขทวี บ้านหนองกระจับ(ม.6,7) บ้านหนองอ้อ บ้านตรอกตาแดด บ้านวัดป่าทรงคุณ

เขตพื้นที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านพระ ตำบลดงขี้เหล็ก และ ตำบลโนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหน้าเมือง และ ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหน้าเมือง และ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางบริบูรณ์ และตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
^