ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)

ประกาศนโยบาย No gift Policy คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามทุกคน
ไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^