รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ66.pdf pdf (1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุจริต2566(12เดือน).pdf pdf (4)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร.pdf pdf (0)

 
^