ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561.doc doc (379)
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร.doc doc (265)

สถิติการให้บริการประชาชน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf pdf (244)
สถิติการให้บริการประชาชน 2563
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563.pdf pdf (179)
สถิติการให้บริการประชาชน 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64.doc doc (467)
สถิติการให้บริการประชาชน 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2565.doc doc (180)
^