ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561.doc doc (510)
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร.doc doc (362)
สถิติการให้บริการประชาชน 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf pdf (297)
สถิติการให้บริการประชาชน 2563
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563.pdf pdf (203)
สถิติการให้บริการประชาชน 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64.doc doc (579)
สถิติการให้บริการประชาชน 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2565.doc doc (653)
สถิติการให้บริการประชาชน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ2566.pdf pdf (196)
สถิติการให้บริการประชาชน 2566.pdf pdf (30)

 
^