ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3
เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตของนางฉัตรปวีณ์ กิจการนันทศรี
ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน.pdf pdf (3)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^