แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส1.pdf pdf (8)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส2.pdf pdf (1)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส3.pdf pdf (3)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563-รอบ6เดือน.pdf pdf (3)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562.pdf pdf (13)
 
^