การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปี พ.ศ. 2565

036การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf pdf (542)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปี พ.ศ. 2565

037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอ.pdf pdf (276)
^