ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

1. พิพิธภัณฑ์วัดสง่างาม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ที่อยู่  วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
กิจกรรมที่ดำเนินการมีการจัดแสดงวัตถุ เช่น 
๑.ของโบราณ
๒.เหรียญต่างๆ
๓.พระพุทธรูป
๔.เครื่องปั้นดินเผา
๕.อื่นๆ

                                                          

 

2. พิพิธภัณฑ์ค่ายจักรพงษ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ที่อยู่  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
กิจกรรมที่ดำเนินการ  จัดแสดง
๑.ปืนสมัยโบราณ
๒.ถ้วยชามสมัยรัชกาลที่ ๕
๓.เครื่องดนตรีสมัยโบราณ
๔.อุปกรณ์เครื่องครัวทหาร

                                                                                  

3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ของ นายบุญสืบ  เดชศร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   ที่อยู่  หมู่ที่ 5  ตำบลดงพระราม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
       ความสามารถ      ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

                                                                                     

 


 
^