ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
                    - ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562     
                - ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
           - ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
           - ปี 2564  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565
           - ปี 2565  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

^