นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift 2565
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).jpg jpg (14)
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift 2566
ประกาศเจตนารมณ์NoGift2566.pdf pdf (4)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift 2566
032การสร้างวัฒนธรรมNoGift.pdf pdf (4)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift 2566

แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy2566.pdf pdf (5)
​​​​​​​ 
^