รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกัมปนาท นาคพราย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์083-5592229

อีเมล

^