บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสำรวย สุบุตรดี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

  062-4149944

 • thumbnail

  นายณัชพล นาคพลาย

  รองนายก อบต.ดงพระราม

  065-8606973

 • thumbnail

  นายทวี เนื่องแก้ว

  รองนายก อบต.ดงพระราม

  089-0935563

 • thumbnail

  นายกัมปนาท นาคพราย

  เลขานุการนายก อบต.

  083-5592229

^