มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของผู้ป่วยโควิด 19

1
^