เมื่อวันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2565​ มอบข้าวสารอาหาร​แห้ง

1
^