บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายจิระพันธ์ โสมนัส

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

  098-9394462

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

  084-1541815

 • thumbnail

  นางวิภาดา พิกุลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  094-6519559

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  084-1541815

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  084-1541815

^