บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายดำรงศักดิ์ ปะสังสิต

  ปลัด อบต.ดงพระราม

  081-8658069

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ จิตจำนงค์

  รองปลัด อบต.ดงพระราม

  0988285791

^