มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ

มอบอำนาจ1.jpg jpg (22)
มอบอำนาจ2.jpg jpg (8)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^