คำสั่ง จังหวัดปราจีนบุรี ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^