รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ต.ค.60 - ธ.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ม.ค.61- มี.ค.61

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 ไตรมาส 2 ครั้งที่ 1 ต.ค.60-มี.ค.61

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ผด.6 ไตรมาส 2 ครั้งที่ 1 ต.ค.60 - มี.ค.61

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3  เม.ย.61 -มิ.ย.61

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2 เม.ย.61- มิ.ย.61

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 ไตรมาส 4 ก.ค.61 - ก.ย.61   

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ผด.6 ไตรมาส 4  ครั้งที่ 2 เม.ย.61 -ก.ย.61 

   
                                                                                                                                                         

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^