ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.

รับสมัครวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต..pdf pdf (2)เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^