เกิดไฟไหม้กองกระดาษอัดแท่ง​ของบริษัท​ RCP. จำกัด​

1
^