นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อระบาดโควิต 19

1
^