ฉีดล้างถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ ​หมู่9ตำบลดงพระราม​

1
^