พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

^