รับการฝึกปฏิบัติ​กายบริหาร​ /ระเบียบ​แถว/ระเบียบ​ปฏิบัติ​ทั่วไป

^