ฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได

1
^