การเข้ามอบเตียงและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการป่วยติดเตียง

1
^