เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง มอบถุงยังชีพ

1
^