พิธีวางพานพุ่มเพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร

1
^