วันที่​ 18 ธันวาคม​ 2564 เวลา​ 06.15 ฝึกซ้อม​อพยพหนีไฟ

1
^