วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นำส่งผู้ป่วยกลับบ้านจาก CI

1
^