มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ผู้กักตัว และผู้สัมผัส​เสี่ยงสูง

1
^