องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ขยาย​เวลา​กำหนด​ดำเนินการ​ตามพระราชบัญญัติ​ภาษี​ที่​ดินและสิ่งปลูกสร้าง​พศ.2562