องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

พิธี​เปิด​โครงการ​สัปดาห์​ส่งเสริม​พระพุทธศาสนา​ เนื่อง​ในเทศกาล​วันอาสาฬหบูชา​และวันเข้าพรรษา​ โดยนายอำเภอ​เมืองปราจีนบุรี​

https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1656469036.pdf