องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3
เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตของนางฉัตรปวีณ์ กิจการนันทศรี
ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน.pdf  (3)