องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1654671307.pdf