องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

งดให้บริการ​และ​ปิดที่ทำการ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ล​ดง​พระราม​