องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประกาศนโยบายงดรับงดให้ (No gift Policy)

ประกาศนโยบาย No gift Policy คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามทุกคน
ไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่.