องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2565