องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ผลการเลือกตั้ง​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​