องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม