องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง