องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ขอส่งประกาศกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น