องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

http://thairunning.com/club_establish.htm   
ผู้ใดสนใจสอบถามได้ที่  อบต.ดงพระราม  ตามเวลาราชการ