องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

การเตรียมการและป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี พ.ศ. 2562- 2563