องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุมะเฟือง หมู่ที่ 5 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784602.pdf">คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784626.pdf">ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784645.pdf">ตารางบก.01
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784660.pdf">สรุปราคากลาง