องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 5 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784141.pdf">ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784160.pdf">ตารางบก.01
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671784174.pdf">สรุปราคากลาง