องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโยธาฯ หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1671777861.pdf">แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง

 ตารางบก.01

 สรุปราคากลาง