องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

จ้างเหมาซ่อมแซมราวสะพาน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งตรวจ 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1668410865.pdf">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1668410887.pdf">ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1668410908.pdf">ตารางบก.01 
href="https://www.dongpraram.go.th/datas/file/1668410924.pdf">สรุปราคากลาง